Obchodní podmínky pro koupi či zakázkovou malbu


1. Právo odstoupit od smlouvy
Do 14 dnů od doručení zásilky máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu. *

2. Důsledky odstoupení od smlouvy
a)
Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od doručení zásilky zašlete zpět. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.“.
b) Ponesete přímé náklady spojené s navrácením zboží. S vrácením platby můžeme počkat do té doby, než vrácené zboží obdržíme.
c) Zboží je nutno vzhledem k jeho povaze vrátit nepoužité a nepoškozené, v původním stavu a balení.

* Nevztahuje se na zakázkovou výrobu.