A-prece-se-toci-Galileo-obraz-auta-na-stenu-150x90cm-2019-Doris-Tesarkova-Oplova

Obraz