A přece se točí – velkoformátový tecnický obraz

Obraz