Smostatné výstavy obrazů

Aktuální a připravované výstavy:
 

Realizované výstavy:
 

Kolektivní výstavy maleb – česko-německé

  • 2015/06 – 2016/04 Forum mladé umění Česko-Bavorsko / Forum junge Kunst Bavaria-Tschechien 2015
    – Schönsee: 18.6. – 27.9. 2015 Centrum Bavaria-Bohemia
    Regensburg: polovina prosince 2015 až polovina ledna 2016 galerie města „Leerer Beutel“

    Plzeň: 2016
  • 2013 Forum mladé umění Česko Bavorsko: 2013 červen –  Galerie města Plzně ; prosinec 2013 a leden 2014 - Gal    erie města Regensburg v kulturním centru Leerer Beute
  • 2013 duben – Alina Art Gallery, Karlovy Vary – společná výstava s předními českými a německými malíři
  • 2012 říjen – Výstava v Annabergu v návaznosti na 4. Malířské sympoium Benedikt Most