Chmurný pijan kávy – inspirace Mikuláš Medek

pocta Mikuláši Medkovi

Obraz je inspirovaný dílem Mikuláše Medka