ALBATROS

PRODÁNO

Kombinovaná technika na plátně
Signováno pseudonymem Edward Wolf
Namalováno v roce 2016
Rozměry diptychu – 2 kusy 165 × 50 cm
… provázané motouzem

K tomu všemu certifikát pravosti obrazu a doprava zdarma

DETAILY MALBY

PŘÍBĚH OBRAZU

V dobách dospívání mě prokletí básníci hodně ovlivnili. Tahle báseň je jednou, která mi hodně uvízla v hlavě, protože dle mého názoru nehovoří jen o básnících, ale všeobecně o jakýchkoli umělcích.

Stále je pro mě živá a inspirativní.

Albatros
Charles Baudelaire
v překladu od Ivana Slavíka

Jen tak, jen z rozmaru veliké albatrosy,
netečné poutníky, chytají lodníci,
ptáky, jež moře snad na cestu přibralo si
k své lodi, po hořkých propastech plující.

Králové azuru, teď na zemi sesazení,
žalostně bezmocní, vláčejí nehnutě,
jak mrtvá vesla jen, v svém tupém ponížení,
za sebou po prknech bělostné perutě.

Křídlatý plavec, ach, jaký je nyní chudák!
Dřív překrásný, teď už jen dobrý k zasmání.
Jeden mu troubelí otvírá pyšný zobák,
druhý se opičí po jeho pajdání.

Básník je podobný tomuhle princi mračen,
závodí s bouří, šíp mu k smíchu může být.
Však vyhnán na zemi, řvoucími davy tlačen,
pro obří perutě tu nedokáže jít.

POPIS OBRAZU

Obraz má silnou strukturu, která je doplněná malbou akrylovými barvami a kresbou vším, co mi přišlo pod ruku a zanechávalo stopu.