Přes-kořeny galaxie – tmavý obraz

Malovaný tmavý obraz pohled na kořeny

Obraz z lesa a jeho kořeny