Smívající se bělouš – obraz koně

Obraz koně při setmění

Obraz s koněm v podvečer