Gagalen – surrealistický obraz inspirovaný Salvadorem Dálím

Surrealismus á la Dalí

Surrealismus á la Dalí