Malířka obrazů Doris Tesárková Oplová v ateliéru – portrét
Za foto děkuji Kátě Sobičkové

O MNĚ

Miluji když obalena dopoledním tichem hledím z okna.
Okolo mě vůně kávy a kniha plná slov vítá mlčky nový den.

Miluji moment zastavujícího se času,
kdy hledím uprostřed davícího se davu
na nebe plné bílých mraků.

Miluji když hledím.
Ne očima, ale srdcem.

Miluji.
Hledím.

Miluji.

Obraz

MOŽNÁ VÁS ZAJÍMÁ JEŠTĚ TOHLE: