Boruvkova-II-105x72cm-2019-Doris-Tesarkova-Oplova

Obraz