DORIS TESÁRKOVÁ OPLOVÁ
malířka obrazů

ORIGINÁLNÍ AUTORSKÉ MALBY NA PLÁTNĚ

Obraz
Sytím se krásou tam, kde ji nikdo nehledal.
Cítím jemnost, jež byla skryta všednosti dne.
Maluji obrazy
Ručně malované obrazy – novinky

NEWSLETTER

Tak ten rozesílám přesně jednou za uherský rok.
Nechte se překvapit, stejně tak jako já, co v něm vlastně bude